Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Preambuła

Serwis ZSSL.edu.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisu https://zssl.edu.pl.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Serwis  zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Poniższy tekst określa warunki korzystania z naszego serwisu oraz politykę prywatności.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią resortu.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres rodo@zssl.edu.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Serwis ZSSL.edu.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Funkcja „Prześlij”

Funkcja „Share” (Prześlij) umożliwia przesyłanie informacji o naszych stronach do serwisów społecznościowych lub na adres e-mail. Działa ona w oparciu o usługę „Add This”. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie przy ul. Słonecznej 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowany przez Dyrektora. Może się Pani/Pan z nami kontaktować pod numerem telefonu: 29 746 20 50 lub adres e-mail: rodo@zssl.edu.pl
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 22 350 01 40 lub adresem e-mail: biuro@inbase.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. przyjęcia ucznia do szkoły,
  2. realizacji zadań oświatowych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole,
  4. archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku  niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 3)
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.