HISTORIA

Początki Szkoły Specjalnej w Ostrowi Mazowieckiej sięgają lat sześćdziesiątych
XX stulecia. Były to klasy specjalne przy Szkole Podstawowej nr 1. Jako samodzielna placówka pod szyldem Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrowi Mazowieckiej zaistniała od 1 września 1968 roku.

W roku 1970 szkoła otrzymała oddzielny lokal składający się z trzech pomieszczeń przy ulicy Lubiejewskiej w domu jednorodzinnym, którego drugą połowę zajmowali prywatni lokatorzy. Liczba uczniów w szkole kształtowała się w granicach 40-60. Kierownictwo szkoły sprawowała wówczas mgr Marianna Lipka, grono nauczycielskie składało się z 7 osób.

Warunki lokalowe w budynku przy ul. Lubiejewskiej były bardzo ciężkie. Pomieszczenia lekcyjne były bardzo ciasne, ogrzewane żelaznymi piecykami, do których węgiel należało dokładać nawet w czasie lekcji. Brakowało pomieszczenia, gdzie dzieci mogłyby przebywać podczas przerw.

W miarę powiększania się liczebności oddziałów Gminnej Szkoły Zbiorczej, Dyrekcja starała się usunąć Szkołę Specjalną polepszając własne warunki. W związku z tym po likwidacji przedszkola przy ul. Armii Krajowej, do opuszczonego przez nie zagrzybionego domu przeniesiono szkołę. Budynek ten stanowił duże zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Ponownie brak było sali gimnastycznej, świetlicy, pokoju nauczycielskiego, czy miejsca, w którym dzieci mogłyby odpocząć w trakcie przerw lekcyjnych. Dyrektorem szkoły w tym czasie była mianowana mgr Henryka Kur. Nastała też znaczna zmiana grona nauczycielskiego z powodu odchodzenia na emerytury. W tym lokalu na szczęście dla dzieci szkoła egzystowała tylko rok.

Następnie Szkołę Specjalną przeniesiono do nieco większego lokalu po przedszkolu przy ul. Duboisa. Tutaj warunki lokalowe były znacznie lepsze, szkoła miała już większe sale lekcyjne, hol, plac wokół budynku. Wygospodarowano również pomieszczenie do zajęć praktyczno-technicznych, obszerny pokój nauczycielski i pokoik Dyrektora Szkoły. Jednak prawie 100-letni budynek tak jak i poprzednie z racji zarówno zużytkowania nie tylko ludzi, ale i działań wojennych również sprawiał zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów niepełnosprawnych. Był to rok szkolny 1994/1995, kiedy to Dyrektorem Szkoły została mgr Mirosława Noga. Na wstępie swojej działalności, dzięki usilnym staraniom, zorganizowała klasę życia, która liczyła siedmioro uczniów niosąc ulgę umęczonym nadmiernymi obowiązkami rodzicom. Najtrudniejszym nadal problemem stała się sprawa lokalu. Pertraktacje z władzami długo nie dawały nadziei na pozytywne rozwiązanie problemy, uzasadnieniem był brak odpowiedniego lokalu na terenie miasta oraz szczupły budżet. Dopiero pod koniec roku szkolnego 1994/1995 popierając przed władzami swoje racje następującymi argumentami: dobrem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, warunkami w jakich przez 27 lat istnienia pracowała Szkoła Specjalna oraz zagrożeniem jakim było przebywanie w budynku przy ul. Duboisa, Pani Dyrektor wywalczyła zakup lokalu
na potrzeby placówki, w której wówczas grono pedagogiczne liczy 11 osób, a dla potrzeb szkoły została zatrudniona również pani pielęgniarka i pani woźna.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1995/1996 nastąpiła już w nowej siedzibie, w budynku przy ul. Podstoczysko dnia 23 listopada 1995 roku. Wśród licznych gości byli: ks. proboszcz
M. Chmielewski, prezesi zarządu firmy „Kruger”, Kurator Oświaty w Ostrołęce R. Załuski, Wizytator Kuratorium Oświaty w Ostrołęce D. Kornalewska, Delegat Kuratorium Oświaty
w Ostrowi Mazowieckiej E. Nowicki, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
S. Kędziora, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej M. Rzymkowska, Przedstawiciele Zarządu Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Rady Nadzorczej, Sekretarz Miasta T. Skibicki oraz Kierownik Urzędu Rejonowego
w Ostrowi Mazowieckiej A. Tyborowicz. 1 listopada 1998 roku dyrektorem szkoły została mgr Henryka Kur.

Po kilku latach spędzonych na ul. Podstoczysko budynek „zrobił się dla nas za mały”, ponadto wymagał gruntownego remontu, brakowało nam miejsc na kolejne sale lekcyjne i terapeutyczne
z nowym sprzętem rehabilitacyjnym. Starosta p. Z. Kamiński zaproponował nam przeniesienie
do Starego Lubiejewa, do dużo większego budynku.

Od roku szkolnego 2009/2010 Naszym Zespołem kieruje mgr Joanna Madej, która zrealizowała plan swej poprzedniczki i „przeniosła” Szkołę do nowej siedziby.

Uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie nastąpiło 25 lutego 2010 roku. Pan Starosta Z. Kamiński wręczył p. Dyrektor symboliczny klucz,
a ks. proboszcz poświęcił nasze nowe, kolorowe klasy. W tym ważnym dla nas wydarzeniu brało udział wielu znakomitych gości: władze powiatowe, radni powiatu, radna sejmiku powiatowego
D. Janusz, wicedyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie T. Pajka, emerytowani nauczyciele, obecne grono pedagogiczne, rodzice oraz nasi uczniowie.
Od roku szkolnego 2019/2020 Naszym Zespołem kieruje mgr Marta Zommer.

Poznaj nas

MARTA ZOMMER
MARTA ZOMMERDyrektor
KAROLINA FELICJANCZYK
KAROLINA FELICJANCZYKPsycholog
JOANNA KORDUSZEWSKA
JOANNA KORDUSZEWSKAPedagog

Nauczyciele

 1. Agnieszka Brokowska
 2. Aneta Ciok
 3. Ewa Dziedzic
 4. Hanna Fidura
 5. Jolanta Grodecka
 6. Ewa Kaczmarczyk
 7. Katarzyna Karpiej
 8. Urszula Karpińska-Święcicka
 9. Aldona Krupa
 10. Ryszard Kudlak
 11. Bożena Lipska
 12. Joanna Madej
 13. Justyna Ostrowska
 14. Aleksandra Pisowacka
 15. Agnieszka Podbielska
 16. Teresa Rybakiewicz
 17. Daniel Święcicki
 18. Magda Tyl
 19. Piotr Witkowski
 20. Agnieszka Zalewska
 21. Klaudia Zgoda
 22. Jolanta Żuber

Specjaliści

 1. Ewa Dziedzic – terapeuta SI
 2. Karolina Felicjanczyk – psycholog
 3. Ewa Kaczamarczyk – terapeuta SI
 4. Katarzyna Karpiej – logopeda, terapeuta SI
 5. Joanna Korduszewska – pedagog
 6. Teresa Rybakiewicz – logopeda
 7. Urszula Karpińska-Święcicka – terapeuta SI

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Katarzyna Modzelewska – sekretarz szkoły
 2. Barbara Borowa
 3. Monika Radomska
 4. Ewa Sachmata
 5. Justyna Soliwoda
 6. Milena Wyszomirska
 7. Zbigniew Zgoda
 8. Katarzyna Złotkowska

Nasi Partnerzy

Wirtualny spacer