KONTAKT

Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
ul. Słoneczna 4,
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax: (29) 746 20 50
e-mail: sekretariat.zssl@ostrowmaz.edu.pl

Dyrektor Szkoły
mgr Marta Zommer
Sekretarz Szkoły
Katarzyna Modzelewska

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:
Pielęgniarka przyjmuje w każdym dniu nauki szkolnej